Best HDTV Deals Discount HDTV Best Sony HDTV Deals Best Samsung HDTV Deals Kindle Touch Coupon Kindle DX Coupon Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Amazon Coupon Codes Amazon Promo Code 2012 Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon 2012

Nausikáni

Hlavní informace

Název: Nausikáni
Státní zřízení: Hierarchie
Úřední jazyk: Keroština, Latina
Domovská planeta: Surak
Hlavní město: Ternos
Mocnost: 863 planet pod nadvládou,
Flotila:

 • Obchodní flotila sčítajíci kolem 70 000 lodí rúznych tříd
 • Obranná flotila sčítajícií kolem 50 000 lodí rúznych tříd

Obyvatel: 495 538 Tisíc obyvatel
Měna: Latinium (1K Latinia = 2 FK)
Technologická vymoženost: Vyspělý
Vztahy:

 •   Spojenectví:
 •   Obchod: Prakticky všichni
 •   Válka:
 •   Neutralita: Všichni

Strucný prehled

Nausikáni jsou rasou, která se zabíva jenom obchodem a získavaním zisku. Řídí se jednoduhým svazkem pravidel, které boli přidávané po generacích pro co nejlepší dosahovaání ziskú, nazývají se „Pravidlá zisku“. Nausikánske hierarchické zřízení třídi jejich společnost na tři skupiny.

A) V první skupine je vedoucí linie:

1. Nejvíše postavený Nausikán je označován jako – „Velký Negus“.

 • Informace ohledne toho jak se takový Nausikán dostane na tento post není známa.
  Víme však že jeho slovo je zákon.
  Co řekne musí každý jiný Nausikán udelat.

2. Druhým nejvíše postaveným Nausikánem je „Velký Proxi“.

 • Tento titul udeluje sám Velký Negus a Velký Proxi je pak jeho zástupcem a taky jeho hlasem.
  Tam kde nemúže nebo nechce jít, pošle Velkého Proxiho.

3. Jako poslední tuto skupinu uzavíra šest Dozorcú“ – ktorý jsou pověřený rúznymy úkoly v oblasti sparavovaní.

 • Zodpovídají se jenom Velkému Proximu a Velkému Negusovi.

B) V druhé skupine jsou Obchodníci a Obranná garda:

 • Obchodníci – Slouží na obchodních lodích a rúznych stálich postech kde prodávají ve svých obchodech.
 • Obranná garda – Ne každý Nausikán má však vlohy na to být skvělím obchodníkem, naštestí se tu nachází možnost jak takový jedinec múže přispět rase. A to službou v Obranný garde. Nekdy se stane že v ní skončí i nekdo, kto je sice dobrým obchodníkem ale nejako se provinil. To múže znamenat malý ale i velký prohřešek, zaléží na tom jak rozhodne Velký Proxi.

C) V třetí skupine se nacházejí Nausikáni který nedosáhli ješte dospělosti a ženy. Jeden Nausikán vlastní i nekolik žen a jednají s nimi jako s jiným tovarem.

Nausikáni jsou apsolutne neutrálni, co jim zajišťuje že jsou vítaní v každém přístavu nebo na každé planete, ikdyš ne všde rovnako přátelsky. To že jsou neutrální jim však nebráni v případe ohrožení zakročit. Nausikánske lode nejsou všechny jejich výroby. I kdyš mají vlastní lode které postavý, velká část jejich lodí jsou najdené, odkoupené, nebo jinak získané.

Nausikáni vlastní dvě hlavní flotily:

Obchodní flotilu – ta zajištuje plynulej chod obchodu a lode v ní mají vždy dostatočne velké nákladní prostory aby mohli splniť skoro každou požadavku. Obchodní lode jsou pomňerňe dobře chránený, ale to na úkor jejich bojovích schopností. Mají sylné pancíře i bariéry (druh silového pole), v nejlepším případe základní zbraňové systémy.

Obranná flotila – zase zajišťuje aby ostatní rasy neútočili na obchodní flotilu, a v době války je jejich sila dostatečná na to aby je nepřítel co je vyprovokuje bral vážne. Lode Obranné flotily mají jak silné pancéřovaní tak i bariéry a jejich zbraňe patří do střední a težké třídy.