Best HDTV Deals Discount HDTV Best Sony HDTV Deals Best Samsung HDTV Deals Kindle Touch Coupon Kindle DX Coupon Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Amazon Coupon Codes Amazon Promo Code 2012 Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon 2012

Novakov Technology

Název organizace: Novakov Technology
Zkratka: NovakTech

Popis:
V roce 2011 byla založena nová organizace, která měla za ůkol aktualizovat softwarevé vybavení pozemských lodí. Organizace byla založena mladým miliardářem Inženýrem Jackinsem Novakovem, který to pojal velmi netradiční, zato však originálním způsobem a Novakov Technology se stala přední vývojovou firmou na světe.

Ing. Jackins Novakov se díky svým vlivům u Pentagonu domluvil na sdílení informací z projektu StarGate, tím pádem se z malé organizace stala mezi-planetární organizace s příjmy z celé galaxie.

V roce 2013 organizace získala Asgardské vybavení s kterým mohly experimentovat a díky tomu mohly začít pracovat na nové verzi počítačového systému, kdy by na palubě lodí nebyl potřeba Asgardský multi-funkční panel, ale vše by se dalo ovládat bez problému z normálních pozemských počítačových konzolí. Díky čemuž by se nároky na novou loď značně snížily, rovněž udělaly pokrok v holografické technologii a vytvořily první pozemskou Umělou Inteligenci, která mohla být propojená s lodí ale i mimo ni.

Datum založení: 2011
Typ organizace: Vývojové oddělení (SoftWare)

Náplň práce
Cíl organizace: SoftWary na pozemské lodě
Neoficiální a přísně tajné rozkazy:

Důležité osoby
Zakladatel: Ing. Jackins Novakov
Velitel organizace: Ing. Jackins Novakov
Zástupce velitele organizace: prof. Ing. Ben Samtron
Hlavní vývojový technik: Ing. Malcolm Jonathan Bauer
Hlavní grafický technik: MgA. Mike Walker

Administrativa
Počet členů: cca. 850 stálých pracovníků a cca. 200 externích pracovníků (včetně mimozemštanů)
Spadá pod: Ing. Jackins Novakov
Spolupráce: Alfa Base, HWC, Projekt Normandy, Project Excaliber, Samtron Industry
Možnost využívání Hvězdné brány: ANO
Sponzor organizace: Ing. Jackins Novakov
Akce/operace:
- 2011 – Upgrade operačního systému na BC-304 (USS Daedalus, USS Apollo)
- 2012 – Upgrade operačního systému na BC-304 (USS George Hammond)
- 2012 – Vývoj operačního systému na BC-306 (USS Excalibur)
- 2013 – Vývoj operačního systému na Normandy class (SR-1, SR-2, SR-3)

Pozice základen:
Hlavní základna na planetě Novakov